Episode 95: Nyuma y’igenda rya Teta, natagaguje urukundo kubera guhahamuka

Mu rukerera twahingutse ahantu nari ngeze bwa mbere, Amanda ava mu modoka ndamukurikira, twinjira mu mazu nabonaga nk’ amacumbi, akomanga ku cyumba kimwe, nyuma y’ akanya katari gato, ndebye hasi mbona agapapuro ndagatora…mu kugafata narebye neza mba mbonye umukono wa Teta ndawumenya, ako gapapuro kari kanditse ho ngo: “Nanjye si njye”!

Mu gihe nari nkebutse ngo mbaze Amanda……yahindukiye bwangu, agenda yihuta nanjye mwoma mu nyuma,

Amanda-“Oya…..ntahandi ari! Yagiye..ni ku nkombe!”

Njyewe-“Ku nkombe?”

Yagiye imbere nkomeza kumukurikira, tumanuka dusatira ikiyaga, ageze imbere arakebuka mbona yirutse ahamagara cyane izina Teta, mu kureba neza mbona umuntu wiruka agana mu kivu, niruka inyuma y’Amanda… umuvumba utwara uwo yahamagaraga Teta mbibona n’ amaso yanjye.

Amanda nawe yitereye mu mazi nanjye mwibiraho, mufata ataragera kure, musubiza ku nkombe, dukomeza kwiruka dukurikiye aho amazi yatembaga agana, nkongera nkijugunyamo ariko kuko ntari nzi koga neza nkongera nkavamo… gusa biranga biba iby’ ubusa abazindutsi ba kare b’ abarobyi bari baje gukura umitego badutangirira hafi.

Amanda yicaye hasi amarira aba menshi, arira avuga Teta,

Amanda-“Teta! Teta! Oya ntibishoboka! Teta! Ntabwo nari nzi ko amaherezo bizarangira wiyahuye Teta!...ubu koko wijugunye muri aya mazi ngo agutware ubuzima n’ umubiri ntihazagire uwubona kubera agahinda koko?”

Njye wasaga nuri mu nzozi mbi ntigeze nifuza kurota, natangiye kubaza Imana impamvu yongeye gutuma ndota Teta yiyahura gusa…. izo ntizari inzozi nkuko nabyibwiraga, abarobyi nibo batangiye kutubaza uko bigenze,

Umwe-“Mutubwire! Ngo bigenze bite hano? Ngo hari umuntu wiyahuye mu mazi?”

Undi-“Ubwo se wowe ntabwo ubibona? Urabona batajojoba nk’ abagerageje kumukiza? Ahubwo mugire bwangu musunike ubwato abandi boge magazi turebe ko twatabara amagara ye?”

Muri ako kanya abo barobyi bashotse ikiyaga, nanjye mfata inzira y’ inkombe, izuba ry’ igikatu ryakambye aho ngeze nicara ku giti k’ inganzamarumbo cyari kiri mu gihuru aho ku nkombe negekaho umutwe.

Nibagiwe ibindi byose ntangira kwibuka umunsi wa mbere mpura na Teta, mu magana y’ abari bahuruye bashaka akazi akampangaho ijisho, akansabira gutambuka… nibuka ubwo yansanganiraga akarazwa ishinga no kunsabira Billy icumbi…nibutse byoseee…kugeza umunsi wa nyuma aturika akarira ku kazi nkerekwa umuryango…agahinda karanganza, nikanze hari unkozeho nshigukira hejuru, mpaguruka vuba ngo mpunge…

Ngihaguruka nakubise amaso ba basare ndabamenya, batangira kumpumuriza kuko nari nkangukiye mu nzozi mbi, Teta yari yongeye kuza mu ntekerezo, mu mutima no mu ngingo…uwo nari naribagiwe numva ko ibihe bizamubwira nongeye kutakamba ngo agaruke byibura duhuze imboni gusa nari ntakimubonye ukundi.

Umwe muri ba basare yambwiye mu ijwi ry’ ihumure,

We-“Tuza…tuza…musore, ihangane uwanyu ikiyaga cyamukunze, cyanze kumuta I Musozi, twashakishije ahantu hose twamubuze, ntako tutagize! Ahubwo nawe twari twagize impungenge ko waba wamukurikiye”

Nkimara kumva iyo nkuru y’ inshamugongo nanone nicaye aho nari ngeze, abashinzwe umutekano w’ amazi barahagera, njye na Amanda tujya gusobanura uko byagenze iperereza rirakomeza icyumweru gishira nta nkuru, turirira Teta wagize asize avuze ati: “Nanjye si njye”

Inkuru yageze iwabo kwa Teta biba agahinda gakomeye gusa yaba bakuru be hari hashize igihe kirekire tutabonana…birumvikana kuri njye umubano wari warahwekereye kuko ikiraro cyanjyanaga yo cyari cyaraciwe n’ inkangu y’ imvura abandi bugamyemo nkanyagirirwa hakurya.

Uwo munsi njye na Kalim, Gentil na Amanda ndetse na Billy twagiye kubafata mu mugongo aho bari barimukiye…aho bari barimuriwe bafashijwe na Manager muri bya bibazo byari bitsikamiye umuryango…. ntabwo twigeze tubona umwanya numwe wo kuganira ngo tumenye ibirenze inkuru mbi nubwo nari mbitse amakuru menshi nakomeje gufumbata umutima ntegereza igihe kuzagera.

Nakomezaga kujyayo nako kwisirisimba yo gusa bagakomeza kunyangira ngahoza ijwi ryanjye mukanwa mbabwira nti nyamara umwana wacu…mukuru wa Teta imfura yabo Denise agakomeza gukomozaho yibaza impamvu umunsi Teta yiyahura nari mpari, ntatinye gucyeka ko naba narabigizemo uruhare ndetse akavuga ko bizasubirwamo, ngataha mbuze uwo nsezera, mpina akarenge.

Nyuma y’ amezi make ubwo twari mu kabari kamwe twasohotse, njye na Gentil, twari tugaragiwe dore ko kuva narekura ko Teta agiye, noneho natangiye gufatafata buri mukobwa mbonye kandi nkabeshya byose mu rukundo, ku mutima mvuga ko nakunze rimwe nkamenya itandukaniro ry’ urukundo, nari narishyizemo ko nta keza karwo kuko uwo nari narahishuriwe ko yankunze urw’ ukuri ari we rwayoboye ku mugezi utemba…

Uwo munsi hari mu masaha ya saa saba, twasohotse, mbona nta muryango numwe mbura aho nsohokera, ntangira kubaza,

Njyewe-“Ko nta muryango mbona? Abo twari kumwe se bo bari hehe? Boss! Hano basohokera hehe?”

Uwo musore ntabonaga kubera ibikezikezi yahise ambwira,

We-“Songa! Ntabwo umbona? Ndi Gentil! Ubu ni ubugira kangahe nkubuza koko? Umpamagara ngo nze kugucyura mu kabari? Waragiye uta umutwe, wirirwa mubakobwa ubonye bose ubajyana mu tubari mu tubyiniro n’ ahandi, nakubaza ukambwira ngo nta rukundo uba ubafitiye, maze kurambirwa ubu ni ubwa mbere n’ ubwa nyuma nje kugucyura, ubutaha nzakureka, ubundi ko ari byo twakubwiraga urwo rukundo wahaye intebe rukumariye iki? Urwanze kukuvamo rusigaye rugutesha agaciro?”

Njyewe-“Eeeh! Gentil! Ni wowe? Mfata neza! Harya nari ndi kumwe nande? Nyibutsa!”

Gentil-“Nyumvira ni ukuri, warahahamutse, ahubwo se ntabwo ngukijije ushaka kurwana wirukana Aline akagenda arira umubwira ngo na Teta yari umukobwa, ngo niwe wakunze kuruta abandi? Ngo niwe watumye uri uwo uri ubu? Ngo nubwo yazize agahinda yasize avuze ko nawe atari we? Ukabwira uwo wirwa ubeshya ko ukunda ngo nagende ntuzongere kumubona mu maso mu bantu?

Reba ejo bundi bwo ntiwirukanye mu rugo Gentille uvuga ko umurambiwe nta rukundo afite nk’ urwa Teta? Ubwo ayo marira ya bariya bana b’ abandi nakugarukamo ntuziruka ku musozi?”

Njyewe-“Reka dutahe…iby’ abakobwa n’ urukundo ntabyo uzi, agahwa kari kuwundi karahandurika, bazabe magana ariko ndashaka uzagaruka ari Teta…nintamubona nzakomeza mbe muri ubu buzima, nzi ko yasize yiyambuye byose akavuga ngo: “Nanjye si njye” None se niba atari we, ni njyewe? Ni wowe? Ninde? Abarira bazihanagure nanjye narihanaguye ”

Nyuma y’ iminsi ubwo nari ndyamye mu ntebe muri salon ndeba mu gisenge k’ inzu, nta kindi nabonaga mu ntekerezo uretse ifoto ya Teta wari waranzukiyemo, cyakora nari narumviye Gentil kubera umutwaro wa Sebuja yabaga yikoreye, ngabanya gutoragura buri ntama nsanze itagira umushumba, dore ko amarira yari yarabaye indirimbo mu nzu twabagamo, Aline, Gentille, Ange, Salima…. N’ abandi ntibuka uwo twahuraga yabaga nk’ Amanda bijya gutangira…ngashyira imbere urukundo ngo nshake inshungu….byari byarikubye inshuro ndwi mbere yuko mburira Teta ku kiyaga..

Ubwo nari nicaye ku nkombe y’ amateka, aho naburiye ibyishimo byanjye, aho nageraga ngasuka amarira, nkegera cya giti k’ inganzamarumbo cyari aho hafi, icyo giti nicyo cyari kibitse agahinda kasendereye umutima….iyo nahageraga narakiyegamizaga nkarira nkihanagura ubundi nkikubura ngataha.

Nibukaga umwiza wavutse asa ukwe mu bihumbi n’ ibihumbagiza by’ abantu Imana yiremeye, uwo nakunze bizira ikizinga, uwanyigishije ko urukundo atari impumyi, akamvura ikinyoma cyatumye nkina imitima y’abakobwa benshi, nkabasigira amarira adakama bakazinukwa ikitwa urukundo nkuko nanjye nari narimitse ko nta rw’ ukuri rubaho.

Ku nkombe aho nari nicaye negamiye cya giti k’ inganza marumbo….nongeye kwivugisha na none nkuko nari narabimenyereye buri uko nahazaga,

Njyewe-“Imyaka ibaye ibiri koko? Teta! Koko waragiye uransiga unsiga nta n’ urwibutso unsigiye? Aho uri se byibura urandeba aya marira y’ umugabo yuzuye mu nda ubu akaba antemba ku matama agashoka mu bwanwa,

Ndibuka ngerageza kuramira amagara yawe ariko bikanga, aya mazi atembana umuvumba atagira impuhwe agusamira hejuru…..”

Nkiri aho nagiye kubona mbona umwezi uramuritse, amaso yanjye akubitwa n’ urumuri rwinshi, mbona isura isesa ubwiza mu maso yanjye… nabonye Teta nitaga umwamikazi ubikwiye ateze ibiganza.

Muri ako kanya narahagurutse ndahagarara ntera intambwe ntera indi, Teta nabonaga arahindukira aragenda, ntangira kumuhamagara mubaza impamvu ampunga musanga, birarenga akomeza kwihuta ndetse ariruka.

Namwomye mu nyuma, amaguru nyabangira ingata ari nako muhamagara, nkuramo ishati n’ inkweto nkomeza kumwiruka inyuma ari nako muhamagara…..nongeye kwisanga ndi mu maboko y’ abagabo nka batanu, nshungewe n’ abantu benshi basakuza cyane, umusore umwe aba aravuze,

We-“Hhhhh! Uwo musore yasaze da! Yasaze ari guhamagara umukobwa witwa Teta! Bwayaze rwose mumufate mumujyane I ndera, eeeeh! Do…dore kandi! Mumufatire iyo pantaro nayo atayikuramo akayambara mu mutwe! Hhhhhh!”
Undi musore nawe yahise avuga cyane,

We-“Hhhhh! Babyita indege wangu! Yarwaye indege buriya yagurutse ajya ibicu kabaye! Uwo mukobwa ari guhamagara ahubwo bamuzane! Umuntu w’ umugabo yiruka mu muhanda yanitse inda, ahamagara umuntu atabona?”

Muri ako kanya ubwenge bwaragarutse nibuka mpaguruka mbonye ibyishimo byanjye nabuze, uwo nitaga umwamikazi ubikwiye, Teta nari maze imyaka ibiri mburiye ku nkombe y’ umugezi utemba, menya ko ibyambayeho koko bisa n’ ubusazi, Teta nabonye nkamwoma mu nyuma byari mu ntekerezo…byari byanteye gusara.

Umwe mu bagabo bari bamfashe yahise avuga,
We-“Ndabona agaruye ubwenge, mumuhe amazi anywe! Abantu mwigireyo! Mwigireyo mutamucura umwuka!”

Natangiye kureba hirya no hino, abantu benshi bari bankikije bavuga ko nasaze, ibimwaro biranyica, ndabiyaka mbaca mo hagati ariko mperekezwa n’ inkwenene sinjye nabonye ndenga aho hantu……

Urararitswe! Ntuzacikwe n’iyi nkuru “Nanjye si njye”naho kuwa mbere!

Genesisbizz

Related Articles

Ibitekerezo

 • - Egide

  Mwaramutseho! Amatsiko ngo mutahe! Nkangutse mpita njya kureba. Mwebwe hari icyo murabona?

 • - Eli Elohe

  Subwo ubundi songs ari mubiki? Uziko ntari nziko agira ubwo bugoryi? Arahima nde c?

 • - Bandeke bapro protais

  Aho bigeze rero ndumva biteye agahinda, kumva inkuru yo kwiyahura ya teta # mwanditsi courage cyane

 • - Bandeke bapro protais

  Aho bigeze rero ndumva biteye agahinda, kumva inkuru yo kwiyahura ya teta # mwanditsi courage cyane

 • - Mbabazi Mellony

  Yoooo mbega gusa ntago Teta yapfuye ntago yasigira Songa agahinda kangana gutyo ntago yatuma Songa aba umusazi oya Teta ariho kandi azabana na Songa

 • - Egide

  Yooo! RIP disi Teta. Songa yananiwe kwakira ibyamubayeho pe! Nasabaga ko yakwiyakira ubundi agakomeza ubuzima bwe.

 • - Mutoni Aline

  Murakoze cyane

 • - Mutoni Aline

  Murakoze cyane

 • - Barame Eric

  Inkuru igeze aho iryoshye komerezaho mwanditsi wacu courage

Igitekerezo cyawe kirashyirwaho aruko gisusumwe

TANGA IGITEKEREZO