Zimwe mu ngero z’ urushako rukwiye kutubera icyitegererezo

Urushako nyakuri ni urushingiye ku bwami bw’Imana. iyo abashakanye bahuje umutima mu mirimo yabo ya buri munsi igamije guhesha Imana icyubahiro. Bibiliya itwereka ingero z’abantu bagize urushako nyakuri.

Ubwo twateguraga iyi nkuru, twifashishije urubuga crosswalk, aho rugaruka kuri imwe mu miryango ivugwa muri bibiliya umuntu wese yafatiraho urugero mu kubaka urugo rwiza. Imwe muri iyo ni nk’umuryango wa Zakariya na Elizabeth, Yozefu na Mariya, Akwila na Prisila, Hoseya na Gomeri n’abandi.

Akwila na Prisila

Mu gihe Pawulo yazaga i Korinto bwa mbere, yakiriwe na Akwila na Prisila bamujyana iwabo bivuze ko yagumanye nabo igihe cyose yamaze i Korinto kandi bamufashije mu ivugabutumwa.

Mu by’ukuri bigaragara ko uyu muryango wari ufite umutima wo gufasha no gushyigikira umurimo w’Imana ari nabyo biduha isomo ryo kwigira ku mirimo yabo hanyuma tukigana kugera ikirenge mu cyabo nibwo tuzagira umurage mwiza kubazadukomokaho.

Zakariya na Elisabeth

"Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba , ariko Marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. umugore wawe Elisabeti azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n’ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe…" Luka 1: 12-14

Elizabeti na Zakariya urushako rwabo ni ikitegererezo mu isezerano rishya kuko bombi baranzwe no gukiranuka nta mugayo wabarangwaho imbere y’Imana.
Twabonye ko aba bantu bashakaga gukiranukira Imana n’umutima wabo wose.

Wakwibaza uko byari bibamereye babonye bageze mu zabukuru Imana itarabasohoreza isezerano ryo kubyara, ariko imitima yabo ntiyigeze yijujutira Imana bakomeje kuyinezererwa. nyuma baje kubona umwana bageze muzabukuru, aha Imana yakoresheje Zakariya na Elizabeti kugirango bakomeze Mariya nyina wa Yesu mu gihe yari atwite.

Isomo: urushako nyakuri ntirushingiye kuba abashakanye bafite buri kimwe cyose bashaka. Aha Zakariya na Elisabeti bari bafite ikibazo cyo kubura urbyaro ariko ntibacika integer ku murimo w’Imana , aje kubyara Yohana bashaje ariko babaye urugero rwiza mu gukiranuka rwakomeza benshi.

Yosefu na Mariya

Yosefu mwene dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy’umwuka wera, azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo (Matayo 20-21).

Yosefu na Mariya ni umuuryango waranzwe no gukiranuka kwinshi, bahuye n’ibigeragezo bikomeye nyuma y’uko Mariya asamye inda ya Yesu n’aho avukiye Herode yaramuhize ngo amwice ariko Imana yaramurinze.

Isomo: kwihanganira ibihe bikomeye tunyuramo, Mariya na Yosefu bahuye n’ibikomeye ubwo Herode yahigaga Yesu ngo amwice aribwo Marayika yabonekeraga Yosefu ngo ahungishe mwana na nyina. Muri ubwo buhungiro ntibyar biboroheye ariko hamwe no kwihangana Imana yarabatabaye.

Hoseya na Gomeri

Hoseya yashakanye na Gomeri. Imana yahamagariye Hoseya kurongora umuntu udakijijwe nk’ikimenyetso cy’uko Isiraheli idakiranukira Imana.

Abenshi mu bashakanye ntibafite umuhamagaro wihariye mu buzima harimo kwihanganirana , urukundo nyakuri nk’urwo Kristo yadukunze kandi tutari abakiranutsi.

Isomo: urukundo no kubabarira nibyo bikwiriye kuranga abashakanye bakihanganirana nk’uko Kristo yihanganira itorero.

Urushako ni rwiza ruranezeza mu gihe rwujuje ibyangombwa byo kuba rushingiye kuri kamere y’Imana y’urukundo. Iyo ibi bigezweho ijana ku ijana binezeza abashakanye ndetse no kubaka umuryango uzira amakimbirane.

Genesisbizz

Related Articles

Igitekerezo cyawe kirashyirwaho aruko gisusumwe

TANGA IGITEKEREZO